13170701_1060953583950269_1938466367_o

Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podpisze w poniedziałek, 9 maja 2016 r. umowę z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo w Rozwoju. Umowa dotyczyć będzie realizacji lokalnej strategii rozwój w tej perspektywie finansowej.

Obszar LSR obejmuje sześć sąsiadujących ze sobą gmin powiatu kamieńskiego: Wolin, Golczewo, Świerzno, Międzyzdroje, Dziwnów i Kamień Pomorski. Wybrana LSR jest strategią jednofunduszową finansowaną z EF RROW w łącznej kwocie 7 570 000 zł. Umowę podpiszą w obecności wicemarszałka Jarosława Rzepy  prezes zarządu Marek Matys oraz członek Zarządu Ryszard Mróz.

LGD została powołane do życia w 2008r. w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze gminy Wolin, Golczewo i Świerzno. Celem nadrzędnym LGD jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.