Konkurs na dofinansowanie rzędu 5 tysięcy złotych ogłosi na początku marca Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Środki po raz pierwszy będą skierowane do strażaków ochotników. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać zarówno jednostki znajdujące się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, jak i te poza nim. 

Chcemy stworzyć program adresowany do młodzieżowych grup, tradycji przy OSP jak orkiestry czy inne grupy oraz kierowane na indywidualne podstawowe wyposażenie strażaków. Będą to mikrogranty do 5 tys. złotych dla OSP. Chcemy na to przeznaczyć 300 tys. złotych – podkreślał wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Konkurs ogłoszony w marcu 2018 roku.