Mieszkańcy Wołowca niebawem będą mogli korzystać z nowego chodnika. Poprawi to w znacznym stopniu bezpieczeństwo pieszych, oraz wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości. Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego, wszystko odbyło się zgodnie z obietnicą Andrzeja Danieluka.

Inwestycja w Wołowcu wykonywana jest dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Burmistrzem Golczewa, a Starostą Kamieńskim. Obie strony w tym przypadku partycypują w kosztach inwestycji (podobnie było w przypadku zeszłorocznej budowy chodników w Upadłych oraz Mechowie). Wykonawcą jest golczewska firma Pawter.