wolin

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 149/15 Burmistrza Wolina z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w 2016 roku w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w dniu 21 grudnia 2015 roku dokonała ustalenia wyników głosowania nad propozycjami zadań do „Budżetu Obywatelskiego” Gminy Wolin na 2016 rok i ustaliła:

Kart do głosowania wpłynęło 673, Głosów ważnych oddano 647, Głosów nieważnych oddano 26. Na poszczególne zadania oddano ważnych głosów:

Clipboard01

Burmistrz dziękując mieszkańcom za liczny udział w tej pierwszej obywatelskiej debacie na budżetem, zapewnia, że w przypadku gdy po realizacji zadania wybranego przez mieszkańców pozostaną wolne środki z kwoty 300 tys. złotych przeznaczonych na „Budżet Obywatelski” w 2016 roku, to będą realizowane kolejne zadania według kolejności wskazanej przez mieszkańców Wolina.