Mieszkańcy, Rada Sołecka w miejscowości Warnowo od 3 lat proszą Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim oraz Starostwa o poprawę stanu technicznego drogi powiatowej Wisełka –Warnowo. – Ma to polegać na ścince pobocza. W chwili obecnej już przy małych opadach na drodze tej tworzy się warstwa wody która nie ma jak spłynąć do tzw. rowów odwadniających, których w prawdzie tez już prawie nie ma – informuje jeden z naszych Czytelników.

Woda która jest w koronie drogi w sezonie jesienno-zimowym oraz przy opadach intensywnych w ostatnich lata powoduje jej niszczenie i wypłukiwanie, a zimą doprowadza do oblodzenia, kruszenia i pękania asfaltu.

Ścinka poboczy na tym odcinku nie była chyba nigdy wykonywana, tak samo wycinka krzaków i drzewek (samosiejek). W zeszłym roku Pan Kwiatkowski dwa razy wizytował ten odcinek, wspólnie z radą sołecką wskazywaliśmy nurtujące problemy. Zgodził się z naszymi spostrzeżeniami i jak również sam widział potrzebę wykonania tych prac na tym odcinku drogi – dodaje pan Piotr.

Jak informuje nasz Czytelnik, w 2015 i 2016 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim wykonał po 1100 metrów (cały odcinek o którym jest mowa ma 5300 metrów).

W 2016 roku Dyrektor Kwiatkowski poinformował że ścinka na tym odcinku będzie zakończona – stwierdza nasz Czytelnik – Informowaliśmy również Pana M. Kwiatkowskiego że w sezonie wakacyjno-turystycznym od wielu lat jest zwiększony ruch pieszy i rowerowy gdyż nasza miejscowość jest na liście szlaków rekomendowanych przez PTTK, jak również przez bliskie położenie rezerwatu żubrów „szlak zielony” – czytamy w mailu – Dążymy do tego, aby Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu wykonał – zakończył ścinkę poboczy, a jednocześnie nie doprowadzał do dalszej degradacja drogi i nie zasłaniał się tym, że ma ważniejsze sprawy do wykonania, a nasz problem nie wpływa na bezpieczeństwo.