wodomierz

Potwierdziły się informacje sygnalizowane niedawno przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego o przejęciu przez Gminę obowiązków w zakresie dostarczania wody mieszkańcom miejscowości Górki i Radawka od nowogardzkiej spółki PUWiS. Od 1 listopada korzystniej dla mieszkańców będą także przeliczane stawki opłat za wodę.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o., podpisało umowę notarialną z Przedsiębiorstwem Usług Wodociągowych i Sanitarnych sp. z o.o. (PUWiS), na podstawie której przejęło na własność ujęcie oraz stację uzdatniania wody w Górkach i Radawce.

Potrzebowaliśmy trochę czasu na osiągnięcie kompromisu ze spółką PUWiS i ustalenie warunków nabycia całej infrastruktury zaopatrującej w wodę mieszkańców Górek i Radawki – powiedział w rozmowie z naszą Redakcją Adrian Guranowski prezes kamieńskiego PGK – Od dnia 1 listopada br. zmiana operatora wodociągowego stała się faktem, przejęliśmy nieruchomości z ujęciem i stacją uzdatniania oraz łącznie ok. 3 km sieci w obu miejscowościach.

Co to oznacza dla mieszkańców miejscowości Górki i Radawka? – Na pewno istotne obniżenie ceny za wodę. Niejako „z automatu” wejdą w życie stawki opłat za wodę ustalone przez Radę Miejską w Kamieniu Pomorskim dla naszej spółki – mówi prezes PGK – wynoszą one 3,75 zł. brutto/1m3 oraz stawka abonamentowa 5,95 zł./odbiorcę.

W związku ze zmianą operatora wodociągowego, mieszkańcy Górek i Radawki powinni złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody w PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim. Stosowny wniosek można uzyskać i wypełnić w siedzibie spółki przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim lub pobrać ze strony internetowej spółki www.pgkkamien.pl w zakładce „druki do pobrania”.