DSC08731

Mimo wielu ofert pracy, bezrobocie w Golczewie jest w dalszym ciągu wysokie – powiedział podczas dzisiejszej sesji Andrzej Danieluk – Nie może być tak, że wolne miejsca do pracy są, ludzie są zdrowi i mają ręce sprawne do pracy a mimo to sięgają po pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych zasiłki przysługują osobom, których dochód nie przekracza 634 złote dla osoby samotnej oraz 514 złotych w rodzinie. Pomocy udziela się także osobom i rodzinom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu, zdarzenia losowego czy klęski żywiołowej.

Golczewski OPS w 2015 roku udzielił pomocy 244 rodzinom, w tym 141 na wsi. Gmina przeznaczyła łącznie na pomoc społeczną (w tym wypłatę zasiłków) ponad 3 mln 346 tys. złotych.