W dniach 9-11 września 2015 r. w Świnoujściu, odbyły się międzynarodowe ćwiczenia w zwalczaniu skutków katastrofy ekologicznej spowodowanej uwolnieniem do środowiska morskiego substancji ropopochodnych – pk. Balex Delta 2015.

Organizatorem i koordynatorem działań na morzu, pod patronatem Komisji Helsińskiej była Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, a ćwiczenia na brzegu organizowała Państwowa Straż Pożarna, przy udziale Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał kolizję dwóch statków, w wyniku której doszło do zanieczyszczenia wód morskich substancją ropopochodną. Pomimo akcji ratowniczej na morzu, część substancji dociera na brzeg morski, skąd akcją ratowniczą koordynuje Państwowa Straż Pożarna.
Decyzją zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP zostaje powołany sztab działań na terenie linii brzegowej pasa morskiego. Analiza zagrożeń rozprzestrzeniania się rozlewiska, wymaga wypracowania przez sztab propozycji użycia sił i środków PSP oraz służb samorządowych odpowiednich do likwidacji zagrożenia.

9 września, w godzinach wieczornych do punktu przyjęcia sił i środków (PPSiŚ) przyjeżdżają pierwsze zadysponowane zastępy PSP odpowiedzialne za przygotowanie obozowiska. Jednocześnie sztab opracowuje zamiar taktyczny, przyjęcia i likwidacji rozlewiska na linii brzegowej na odcinku 200 m.

10 września, PSP podejmuje działania na plaży w sąsiedztwie Terminalu LNG Świnoujście. Zgodnie z dokumentem: „Kierunki rozwoju PSP w związku z zagrożeniami chemiczno-ekologicznymi na linii brzegowej” wyznaczone zostają dwa pola operacyjne i podjęte działania mające na celu minimalizowanie skażenia środowiska pasa przybrzeżnego.

dsc_7149
dsc_7179
dsc_7217
dsc_7218
gopr4244
gopr4320
gopr4391
gopr4423
gopr4440
zdjecie_09.09.2015,_16_02_15
zdjecie_09.09.2015,_22_21_07
zdjecie_10.09.2015,_07_34_37
zdjecie_10.09.2015,_08_15_08
zdjecie_10.09.2015,_08_36_24
zdjecie_10.09.2015,_08_49_03
zdjecie_10.09.2015,_10_59_48
zdjecie_10.09.2015,_11_34_49
zdjecie_10.09.2015,_11_44_59
zdjecie_10.09.2015,_11_48_24
zdjecie_10.09.2015,_12_01_02
dsc_7149 dsc_7179 dsc_7217 dsc_7218 gopr4244 gopr4320 gopr4391 gopr4423 gopr4440 zdjecie_09.09.2015,_16_02_15 zdjecie_09.09.2015,_22_21_07 zdjecie_10.09.2015,_07_34_37 zdjecie_10.09.2015,_08_15_08 zdjecie_10.09.2015,_08_36_24 zdjecie_10.09.2015,_08_49_03 zdjecie_10.09.2015,_10_59_48 zdjecie_10.09.2015,_11_34_49 zdjecie_10.09.2015,_11_44_59 zdjecie_10.09.2015,_11_48_24 zdjecie_10.09.2015,_12_01_02

Teren ćwiczeń wizytował zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, dyrektor KCKRiOL st. bryg. Dariusz Marczyński, zachodniopomorski komendant wojewódzki nadbryg. Henryk Cegiełka oraz zaproszeni goście.

Celem ćwiczenia było :
1. Sprawdzenie założeń dokumentu „Kierunki rozwoju PSP w związku z zagrożeniami chemiczno-ekologicznymi na linii brzegowej”.
2. Kontrola czasów operacyjnych formowania pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego w odniesieniu do opracowanej dokumentacji.
3. Kontrola prawidłowości wyposażenia pododdziałów PSP do działań długotrwałych.
4. Weryfikacja i kontrola prawidłowości obiegu dokumentacji wskazanej w wytycznych załączonych do rozkazu ws. COO.
5. Sprawdzenie prawidłowości wyposażenia zabezpieczenia logistycznego, w tym sposobu zapewnienia wyżywienia oraz procedur uzupełniania paliwa.
6. Sprawdzenie zasad organizacji punktu przyjęcia sił i środków, weryfikacja sposobu obsługi punktu.
7. Kontrola przygotowania pododdziałów w zakresie praktycznego rozwinięcia zaplecza logistycznego.
8. Sprawdzenie zasad i procedur dysponowania, organizacji i praktycznego rozwinięcia sztabu działań ratowniczo – gaśniczych.
9. Doskonalenie technik kierowania działaniami ratowniczymi oraz dowodzenia pododdziałami Centralnego Odwodu Operacyjnego.
10. Doskonalenie technik likwidacji zanieczyszczeń linii brzegowej.
11. Doskonalenie zasad współpracy z mediami.
12. Weryfikacja i doskonalenie współpracy z podmiotami biorącymi udział w tego typu zdarzeniach.