Nowy obraz

W Ratuszu Staromiejskim Muzeum Historii Szczecina w dniu 16 marca 2015 roku na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza odbyło się spotkanie kombatantów i osób represjonowanych, które swoim życiem dały świadectwo walki o wolność Ojczyzny oraz przedstawicieli samorządów, którzy wspierają kultywowanie pamięci w walce o niepodległość RP. Gospodarzem spotkania był minister Jan Stanisław Ciechanowski – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Gości powitał Wojewoda Zachodniopomorski M. Tałasiewicz

Podczas spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie medali PRO PATRIA – dla Ojczyzny, które otrzymali Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz i Sekretarz Gminy Henryk Nogala. Medal nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Przedstawiciele międzyzdrojskiego samorządu otrzymali medale na wniosek środowiska żołnierzy Armii Krajowej, którzy od 33 lat spotykają się w Międzyzdrojach podczas Zjazdów Kresowych Żołnierzy AK. Gmina Międzyzdroje od wielu lat wspiera to wydarzenie, które dla jego uczestników jest okazją do wspólnych spotkań a dla młodego pokolenia ciekawą i ważną lekcją historii.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą