Propozycje do budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2018 były zgłaszane do 13 października br. W tym roku otrzymaliśmy od Państwa 14 zgłoszeń, dotyczących w większości spraw inwestycyjnych m.in. naprawy dróg, budowy chodników.

Zespół Oceniający w skład, którego wchodzili mieszkańcy gminy Golczewo (Przemysław Opowicz, Emilia Kwiatkowska, Wanda Balbus, Damian Gradek, Beata Solak, Edward Żurawski) oraz przedstawiciele Burmistrza Golczewa dokonał analizy wszystkich projektów. Spośród zgłoszonych 14. propozycji Zespół Oceniający dokonał wyboru 5 projektów, które przechodzą do dalszych konsultacji. To Państwo teraz będziecie mieć głos decydujący, wybierając maksymalnie 3 propozycje, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności.

Podczas posiedzenia Zespołu Oceniającego członkowie wybrali nw. projekty:
1.    Budowa świetlicy w Mechowie,
2.    Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą (boiska, altana, zagospodarowanie terenu do czynnego wypoczynku mieszkańców sołectwa Niemica),
3.    Wykonanie chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Golczewie,
4.    Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Kretlewie,
5.    Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej w ogrzewanie.

Drodzy mieszkańcy, zapraszamy Państwa do brania czynnego udziału w głosowaniu nad ww. propozycjami w dniach od 2 do 17 listopada br.

Karty do głosowania są do pobrania w poniższym linku lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie pokój nr 21. Wypełnioną Kartę do głosowania należy złożyć w tut. Urzędzie, przesłać pocztą tradycyjną lub przy użyciu poczty elektronicznej (po wcześniejszym zeskanowaniu dokumentu) na adres: urzad@golczewo.pl. Przed głosowaniem prosimy o zapoznanie się z zasadami głosowania (informacje na Karcie do głosowania).

Karta do głosowanie

UM w Golczewie