Matury fot Paweł Ukraiński (2)
Matury fot Paweł Ukraiński (3)
Matury fot Paweł Ukraiński (5)
Matury fot Paweł Ukraiński (6)
Matury fot Paweł Ukraiński (7)
Matury fot Paweł Ukraiński (8)
Matury fot Paweł Ukraiński (9)
Matury fot Paweł Ukraiński (10)
Matury fot Paweł Ukraiński (11)
Matury fot Paweł Ukraiński (12)
Matury fot Paweł Ukraiński (13)
Matury fot Paweł Ukraiński (14)
Matury fot Paweł Ukraiński (1)
Matury fot Paweł Ukraiński (4)
Matury fot Paweł Ukraiński (15)
Matury fot Paweł Ukraiński (16)
Matury fot Paweł Ukraiński (17)
Matury fot Paweł Ukraiński (18)
Matury fot Paweł Ukraiński (2) Matury fot Paweł Ukraiński (3) Matury fot Paweł Ukraiński (5) Matury fot Paweł Ukraiński (6) Matury fot Paweł Ukraiński (7) Matury fot Paweł Ukraiński (8) Matury fot Paweł Ukraiński (9) Matury fot Paweł Ukraiński (10) Matury fot Paweł Ukraiński (11) Matury fot Paweł Ukraiński (12) Matury fot Paweł Ukraiński (13) Matury fot Paweł Ukraiński (14) Matury fot Paweł Ukraiński (1) Matury fot Paweł Ukraiński (4) Matury fot Paweł Ukraiński (15) Matury fot Paweł Ukraiński (16) Matury fot Paweł Ukraiński (17) Matury fot Paweł Ukraiński (18)

171 maturzystów ze szkół publicznych i niepublicznych z terenu powiatu kamieńskiego zdawało obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Wpływ wolnej woli na los człowieka na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa i wiersz amerykańskiej poetki o utracie – takie były tematy do wyboru na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym w liceum. W technikach maturzyści mieli do wyboru: wykorzystywanie władzy absolutnej w opowiadaniu Bolesława Prusa oraz wizerunek matki w „Dziadach” Adama Mickiewicza i „Zielu na kraterze” Melchiora Wańkowicza.

Tegoroczni absolwenci liceów są pierwszym rocznikiem, który w szkole ponadgimnazjalnej uczył się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, dlatego będą zdawać maturę w nowej formule. Z kolei tegoroczni absolwenci techników są ostatnim rocznikiem, który uczył się zgodnie ze starą podstawą programową.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy. Obowiązkowe są egzaminy z tych przedmiotów tylko na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Zdający maturę w nowej formule muszą obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do czterech egzaminów z przedmiotów do wyboru. Zdający maturę w starej formule nie mają obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą zdawać do sześciu egzaminów na wybranym przez siebie poziomie – podstawowym lub rozszerzonym

We wtorek maturzyści napiszą egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Maturalny maraton potrwa do 22 maja.