Rada Miejska w Dziwnowie zgodziła się dołożyć 330 tysięcy złotych do planowanego remontu promenady w Międzywodziu. Choć inwestycja ma kosztować około 730 tys. złotych, a gmina zamierzała pierwotnie przeznaczyć 400 tysięcy złotych, to Grzegorz Jóźwiak przekonywał radnych, że chodzi jedynie o wzrost o 30 tys. złotych. – Nie ma co marzyć o obniżeniu kosztorysów, trzeba się tylko modlić, żeby przychodzili przedsiębiorcy, który chcą realizować zadania, które są do zrobienia przed naszą gminą – stwierdził Grzegorz Jóźwiak.

Pod koniec października, w Biuletynie informacji publicznej pojawiła się informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie remontu promenady w Międzywodziu. Inwestycja ma polegać na utwardzeniu ciągów pieszych kostką brukową, wymianie istniejącego ogrodzenia, budowie kanalizacji kablowej oraz zagospodarowaniu terenu małą architekturą i urządzeniem terenów zielonych. Jej koszt urzędnicy oszacowali pierwotnie na 400 tysięcy złotych. Najniższa oferta wpłynęła od firmy Derylak Bud z Kamienia Pomorskiego i opiewała na kwotę 702 tys. złotych.

Choć w trakcie sesji przegłosowywano projekt, w którym mowa była o zwiększeniu środków na przebudowę o 330 tysięcy złotych, to w ocenie Grzegorz Jóźwiaka, nie jest to dodatkowe 330 tys. tylko 30 tys. złotych.

Kosztorys inwestorski na to zadanie wynosi 700 tys. złotych brutto, czyli tak naprawdę chcemy zwiększyć o 30 tys. złotych co do kosztorysu inwestorskiego. My w budżecie zapisaliśmy mniejszą kwotę licząc na obniżenie kosztorysu inwestorskiego. Natomiast wiemy doskonale jak wygląda rynek. Nie ma co marzyć o obniżeniu kosztorysów, trzeba się tylko modlić, żeby przychodzili przedsiębiorcy, który chcą realizować zadania, które są do zrobienia przed naszą gminą – stwierdził Grzegorz Jóźwiak.

To co było zakładane w budżecie, było bez kosztorysu. My to robiliśmy o taki, że tak powiem niski nakład ceny. Stąd wychodzi, że to wzrost aż o 330 tys. złotych, ale tak naprawdę to jest różnica to 30 tys. złotych co do kosztorysu, który jest do wglądu przygotowany przez osobę z uprawnieniami – stwierdził Łukasz Dzioch.

Tak rozstrzygano przetargi w Dziwnowie w ostatnich 12 miesiącach:

2017 rok

Remont promenady w Międzywodziu – gmina przeznacza 400 tys. złotych, oferta Derylak Bud 702 tys. złotych.
Remont promenady w Międzywodziu – pierwsze rozstrzygnięcie bez oferty.
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 220/1 w Dziwnowie – gmina przeznacza 500 tys. złotych, oferta EKOL Dziwnówek 619 tys. zł (unieważnienie)
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie – gmina przeznacza 3 mln 550 tys., oferta HYDROBUD Adam Dzik 3 mln 957 tys. zł
Zagospodarowanie parku pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza, J. Kochanowskiego i W. Reymonta w Dziwnowie – gmina przeznacza 400 tys. złotych, oferta EKOL Dziwnówek 494 tys. złotych
Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dziwnów – gmina przeznacza 500 tys. złotych, oferta Sun Trans 331 tys. złotych
Rozbudowa mariny w Dziwnowie – gmina przeznacza 1 mln 950 tys. złotych, oferta firmy HYDROBUD Adam Dzik 2,1 mln złotych
Przebudowa ulic: Spadochroniarzy Polskich, Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie – gmina przeznacza 3 mln 200 tys. (I część – 1,7 mln zł, II cześć 1,5 mln złotych), zamówienie I cześć EKOL Dziwnówek – 1,39 mln / II część Derykal Bud 1,14 mln zł
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Spadochroniarzy Polskich w Dziwnowie – gmina przeznacza 900 tys. zł, oferta Derylak Bud 649 tys. zł
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic: Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie – gmina przeznacza 1,1 mln złotych, oferta Derylak Bud 716 tys. zł
Zagospodarowanie parku przy ul. Kaprala Koniecznego w Dziwnowie – gmina przeznacza 466 tys. złotych, oferta EKOL Dziwnówek – 418 tys. złotych
Przebudowa ul. Spacerowej w Łukęcinie – gmina przeznacza 400 tys. złotych, oferta PRD Nowogard 746 tys. złotych

2016 rok

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej – gmina przeznacza 1,1 mln złotych, oferta FHU Grabowiecki 1,14 mln złotych
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów – gmina przeznacza 3,6 mln złotych, oferta FHU Grabowiecki 3,9 mln złotych
Budowa zjazdu technicznego na plażę na ulicy Szkolnej w Międzywodziu – gmina przeznacza (nie ma kwoty, brak pliku o informacji z otwarcia), oferta HYDROBUD Adam Dzik 697 tys. zł