Businessman offering for handshake on office buildings background

Businessman offering for handshake on office buildings background

Pamiętaj, masz prawo do mediacji. Twoja sprawa nie musi skończyć się w sądzie – skorzystaj z innej formy rozwiązywania sporu. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 18-22 października 2016 r. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Propagowane będą inicjatywy lokalne, włączenie lokalnych środowisk do działań, a także współpraca pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Mediacja to dobrowolne porozumienie pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą w celu naprawienia wyrządzonych szkód materialnych i moralnych przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby, jaką jest mediator. Pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć i odczuć, a także jego oczekiwań i potrzeb. Przestępcy zaś pozwala na przyjęcie odpowiedzialności za skutki przestępstwa oraz podjęcie związanych z nią działań. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu między stronami lub jego złagodzeniu. Podstawą, na której opiera się postępowanie mediacyjne jest sprawiedliwość naprawcza (Mediacja w polskim prawie karnym, Warszawa  2011r.).

Kamieńska Policja również włączyła się do akcji promowania Międzynarodowego Dnia Mediacji i Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy po fachową poradę do budynku Komendy Powiatowej w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Żwirki i Wigury 2, gdzie funkcjonariusze pełnić będą dyżury w godzinach 6-22, podczas których udzielą niezbędnych informacji związanych z tematyką bezpłatnego* postępowania mediacyjnego.

Pragniemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców aby podzielić się z nimi wiedzą na temat alternatywnej formy rozwiązywania sporów, dlatego też w ramach akcji dyżury pełnić będą również pracownicy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim i w Świnoujściu oraz Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorski i w Świnoujściu. 

W Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim w podanym terminie tj. 18-22 października 2016r. dyżury pełnić będą mediatorzy sądowi w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej SR Kamień Pomorski.

*postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – koszty ponosi Skarb Państwa.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim
st. post. Aleksandra Berenda