unnamed (1)

Jesteś przedsiębiorcą? Planujesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub technologię? Dzięki środkom Unii Europejskiej możesz sfinansować prace badawcze, działania w zakresie wzornictwa, budowę i testowanie prototypu czy ochronę patentową.

Województwo Zachodniopomorskie ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. To działanie 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego kierowane jest do przedsiębiorstw i partnerstw przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Co można sfinansować w ramach projektu?

Możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansować można miedzy innymi: prace badawcze, działania w zakresie wzornictwa, budowę i testowanie prototypu czy ochronę patentową.

unnamed (2)

Wsparcie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia wzmacniające inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego, określone w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. Projekty powinny być realizowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Przedsięwzięcia mogą obejmować:

– badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej)

– eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).

Inteligentne specjalizacje

To najsilniejsze obszary regionalnej gospodarki, które dodatkowo wyróżniają się dużym potencjałem badawczo-rozwojowym. Dają ponadto duże możliwości wykorzystania nowych rozwiązań w produkcji i usługach a także zdobywania nowych rynków. Nabór dotyczy następujących inteligentnych specjalizacji:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 • zaawansowane wyroby metalowe
 • produkty drzewno-meblarskie
 • opakowania przyjazne środowisku
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
 • multimodalny transport i logistyka
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

unnamed (3)

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursu lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości. Należy zwrócić również uwagę na wyłączenia z możliwości dofinansowania, w zależności od charakteru działalności, z którą związany jest projekt.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 1. przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:
 2. a) mikroprzedsiębiorstwa,
 3. b) małe przedsiębiorstwa,
 4. c) średnie przedsiębiorstwa,
 5. duże przedsiębiorstwa,
 6. partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa.

Jaki jest poziom dofinansowania

W tym konkursie na dofinansowanie projektów przeznaczono 52,64 mln zł. Poziom dofinansowania zależy tu od rodzaju przedsiębiorstwa (małe, duże czy średnie) oraz tego, czego dotyczy projekt. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 mln zł a minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach jednego przedsięwzięcia Zarząd Województwa wyznaczył na poziomie 50 tys. zł.

unnamed

Terminy

Wnioski można składać od 16 stycznia do 16 marca 2017 r.

Kryteria wyboru

Warto zwrócić uwagę na kryteria oceny projektów (stanowią one załącznik do regulaminu konkursu). Niektóre z nich, np. poziom innowacyjności  projektu, są wysoko punktowane.  Szczegóły konkursu zawiera regulamin dostępny na stronie www.rpo.wzp.pl

Dokąd po informacje: 

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
tel. 91 44 11100
e-mail: wwrpo@wzp.pl

Główny Punkt Informacyjny
Ul. Kuśnierska 12 a; Szczecin
tel. 800 34 55 34, 91 43 29 432/433/435
e-mail: gpi@wzp.pl

unnamed (4)