Blisko milion złotych dodatkowych środków dla Gminy Wolin oraz Powiatu Kamieńskiego. Dziś (15.11) w starostwie powiatowym w obecności wicemarszałka Jarosława Rzepy podpisano dwa aneksy na dofinansowanie przebudowy drogi w Zastaniu oraz odcinka Skarchowo – Dusin.

Program dofinansowywania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych funkcjonuje od 1999 roku. Jak podkreślał Jarosław Rzepa, przez 18 lat udało się dzięki temu przebudować i zmodernizować 1290 kilometrów dróg.

W związku z tym, że ten program prowadzimy rokrocznie i jest to pomoc dla samorządów powiatowych i gminnych, przyjęliśmy taką strategię, że nie skreślamy żadnego wnioskującego. Dlatego też są to kwoty niewielkie w skali inwestycji. Kiedy część samorządów rezygnuje to pojawiają się dodatkowe środki dla tych którzy byli cierpliwi – podkreślał wicemarszałek Rzepa.

W przypadku gminy Wolin kwota dofinansowania zwiększa się z 17% do 33% i wyniesie 213 tys. złotych. Znacząco wzrośnie dofinansowanie dla Powiatu Kamieńskiego. Cierpliwość popłaciła wzrostem z 15% do 29% co kwotowo wyniesie ponad 1,6 mln złotych. W skali województwa jest to największe dofinansowanie do przebudowywanej drogi lokalnej.

Gmina Wolin bardzo dziękuje Panu Marszałkowi za pomoc. Mamy 62 kilometry dróg, w tej chwili toczymy boje ze Skarbem Państwa, który chce nam przekazać dodatkowe 120 kilometrów. Do tego rząd nieustannie ściąga pieniądze przeznaczone na infrastrukturę drogową dlatego każda pomoc jest bardzo ważna – powiedział Eugeniusz Jasiewicz.