Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, radni podejmą decyzję w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia nowego cennika usług komunalnych świadczonych przez Marinę Kamień Pomorski. – Ma on na celu zwiększenie przychodów spółki i urealnienie cen w stosunku do konkurencji jak i poziomu usług oferowanych przez Marinę – czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

– Obecnie obowiązujący cennik w Marinie Kamień Pomorski został stworzony w 2009 roku przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim w oparciu o ówczesną analizę konkurencji na rynku usług portów jachtowych. Od tego czasu rynek tych usług bardzo się zmienił. Powstał Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, a marina w Kamieniu Pomorskim bardzo polepszyła swoją ofertę – przekonuje w uzasadnieniu prezes Marek Świderski.

Dokument został zaopatrzony w szczegółowe uzasadnienie oraz porównanie lokalnych portów jachtowych (Zobacz pełne porównanie i przedstawiony przez prezesa Mariny projekt nowego cennika)

Zawarcie umowy postoju w basenie portowych lub przechowania na okres minimum jednego miesiąca upoważnia w czasie obowiązywania umowy do: darmowego korzystania z wody na kei, darmowego parkowania na parkingu przy Al. Mistrzów Żeglarstwa, darmowego wjazdu na teren Mariny Technicznej, darmowego parkowania na zamkniętym parkingu przy, darmowego korzystania z sauny

– Oferta Mariny Kamień Pomorski adresowana do rezydentów (postój minimum 1 miesiąc) jest nadal, pomimo podwyżki, najlepsza nie tylko w powiecie kamieńskim, ale również najlepsza ze wszystkich ofert poddanych analizie. Dotychczasowy cennik był nieadekwatny, za niski, do poziomu oferowanych w Marinie Kamień Pomorski usług. Klienci są gotowi płacić więcej za usługę na odpowiednio wysokim poziomie. Utrzymywanie nadal cen na tak niskim poziomie byłoby swoistą niegospodarnością. Analiza konkurencji pokazuje również, że ceny w Marinie mogą rosnąc w kolejnych latach i nie powinno to mieć negatywnego skutku na ilość rezydentów korzystających z usług mariny – czytamy w porównaniu Marka Świderskiego.