Po uroczystym poświęceniu, okadzeniu, namaszczeniu i konsekracji, dzwon o imieniu „Maria” ufundowany w 100-lecie objawień Fatimskich przez kamieńskich parafian zabrzmiał w trakcie mszy konsekrowanej przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. 

Dzwon wazy 260 kilogramów. Nosi imię Maria i upamiętnia objawienie, które 100 lat temu w Fatimie doświadczyła trójka pastuszków. Jak poinformował dziekan, ks. proboszcz Dariusz Żarkowski, dzwon w sposób szczególny będzie dzwonił na Anioł Pański, tj. o godzinie 12 oraz 21.

Na dzwonie wygrawerowano napis: „Jestem Pani z Nieba. Na chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego. Ku uczczeniu Bogarodzicy Maryi w stulecie objawień w Fatimie dzieciom – Hiacyncie, Franciszkowi, Łucji”. – To są te dzieci, poprzez które Maryja przekazała światu orędzie nawrócenia, przemian, modlitwy różańcowej – podkreślał Żarkowski – z drugiej strony wygrawerowano coś dla potomnych „Powołany do życia podczas pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, gdy pasterzem Archidiecezji jest abp. Andrzej Dzięga, ufundowany przez wiernych parafii św. Ottona Biskupa z Bambergu w Kamieniu Pomorskim A.D 2017”. Widnieje też znak pracowni ludwisarskiej, która odlała dzwon

W tradycji chrześcijańskiej dzwon miał moc egzorcyzmowania dając znak obecności Boga. Niech on będzie dla nas, dla naszego Kamienia Pomorskiego oraz okolicy, która będzie słyszeć ten dzwon dawać taką moc, oznaczającą obecność Boga i rozlewania jego łaski dla okolicy, w której dzwon bije – stwierdził stojący na czele kamieńskiego dekanatu, proboszcz Dariusz Żarkowski.