DSC08872

W sobotę 30 kwietnia w Kamieniu Pomorskim odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kamieniu Pomorskim. W obecności burmistrza Kamienia Pomorskiego przyjęto sprawozdanie zarządu mijającej kadencji oraz dokonano wyboru nowych władz.

Nowym prezesem Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kamieniu Pomorskim został druh Marek Kruczek z OSP Rozwarowo. Wiceprezesem wybrano druha Pawła Jarząba z OSP Trzebieszewo. Komendantem Miejsko – Gminnym został druh Michał Wiaderski z OSP Jarszewo. Sekretarzem został druh Mirosław Burlikowski OSP Jarszewo natomiast skarbnikiem druh Jarosław Segiet OSP Stawno.

Oprócz tego wybrano także dwóch członków Prezydium Zarządu – druha Jakuba Jobell z OSP Trzebieszewo oraz druha Zenona Lechniaka oraz dwóch członków zarządu – druha Zbigniewa Piątkowskiego z OSP Trzebieszewo i druha Waldemara Wójcika z OSP Stawno.