img,gcsi,741A699F2604E3F0779AD0F88546B329E5B77680,mpid,8

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy realizuje w roku szkolnym 2015/2016 projekt Litter Less – Śmieci mniej! W związku z udziałem w projekcie prowadzimy w szkole różnorodne zajęcia warsztatowe w zakresie właściwego postępowania z odpadami, segregujemy odpady na co dzień i dbamy o środowisko przyrodnicze. Ciekawym przykładem są zajęcia plastyczno-techniczne pod hasłem „Coś z niczego”, podczas których uczniowie wykonują meble zgodnie z zasadą upcycle – tworzenie czegoś cennego z rzeczy, które straciły wartość. W ramach tych zajęć powstały np. siedziska z opon, szpul po kablach, została pomalowana stara półka i skrzynki po jabłkach – będą służyły do przechowywania plecaków. Ważnym punktem projektu jest organizacja zbiórki elektroodpadów pod hasłem „KWIATKI ZA ELEKTROODPADKI”. Zbiórka odbędzie się 3.06.2016 (piątek) w godz. 16.00-20.00. Każdy uczestnik zbiórki, który odda niepotrzebne elektrosprzęty, otrzyma od nas kwiatek doniczkowy. Zbiórka będzie miała charakter stacjonarny – będziemy odbierać elektroodpady w Szkole w Wapnicy, oraz objazdowy – samochód będzie odbierał sprzęty spod domów mieszkańców (udogodnienie dla osób nie posiadających transportu). Elektroodpady zostaną przekazane wyspecjalizowanej firmie w związku z udziałem szkoły w programie „Moje Miasto Bez Elektrośmieci”.

img,gcsi,741A699F2604E3F0779AD0F88546B329E5B77680,mpid,11

Partnerami projektu są: Nadleśnictwo Międzyzdroje, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Szkoły dla Ekorozwoju, Wrigley Company Foundation, Litter Less Campaign.