W środę, dnia 20 grudnia br., na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyło się spotkanie, podczas którego i podpisano List intencyjny dotyczący podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy: Powiatem Kamieńskim, Gminami na terenie Powiatu Kamieńskiego, Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Wolinie, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Kamieniu Pomorskim oraz Fundacją „Motywacja i Działanie” w Międzyzdrojach.

Bezpośrednim celem współpracy jest dążenie do wdrożenia i realizacji założeń „Lokalnego Planu Ekonomii Społecznej w Powiecie Kamieńskim”.

Inicjatorem i moderatorem programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, realizujący projekt „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”.

Szereg spotkań o charakterze warsztatowym, które odbyły się na przestrzeni ostatnich miesięcy – pozwoliło wypracować  plan, w którym ujęto potrzeby i możliwości współpracy w obszarze ekonomii społecznej m.in.: upowszechnienie informacji o możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Podpisanie Listu intencyjnego było zwieńczeniem tych prac oraz sygnałem do rozpoczęcia dalszych działań.