DSC09831

Wbrew pierwotnym założeniom nie będzie likwidacji Kamieńskiego Domu Kultury a połączenie tej instytucji z kamieńską Biblioteką. Zgodnie z projektem uchwały, do którego udało nam się dotrzeć, wszystko ma zakończyć się 1 czerwca 2017 roku. W wyniku połączenia powstanie gminna instytucja kultury pod nazwą Biblioteka i Centrum Kultury w Kamieniu Pomorskim.

Do zakończenia tego procesu potrzebne będzie zasięgnięcie opinii w Krajowej Radzie Bibliotecznej w Warszawie oraz Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Połączenie gminnych instytucji kultury nie jest niczym nowym. Taki zamiar został wpisany do Programu Postępowania Naprawczego Gminy. Nie oznacza to jednak, że zadania KADEKu zostaną zlikwidowane a dostęp do kultury dla mieszkańców ograniczony. 

Gmina Kamień Pomorski przyjęła Program Postępowania Naprawczego dla Gminy na lata 2016-2018 do czego została zobligowana Uchwałą z 30 listopada 2015 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Założenia Programu Postępowania Naprawczego oparto na zasadzie konsolidacji zadań gminy poprzez bardziej efektywne zarządzanie i ograniczanie kosztów administracyjnych bez obniżania jakości usług świadczonych dla mieszkańców. W takiej koncepcji zarządzania mieści się połączenie dwóch stosunkowo małych instytucji kultury, w których znacząca część środków przekazywanych na ich utrzymanie, przeznaczana jest na administrowanie placówkami. Obie instytucje mieszczą się w tym samym budynku. Ich połączenie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów lokalowych i technicznych.

Połączenie obu instytucji i ich budżetów pozwoli na stworzenie jednej silniejszej i bardziej prężnej jednostki. Czytelnicy będą mieli możliwość skorzystania z większej ilości materiałów bibliotecznych, nowości, multimediów oraz bogatszej oferty kulturalnej. Dotychczasowe działania Biblioteki i KDK bardzo często się wzajemnie przenikały i uzupełniały w zakresie organizacji spotkań autorskich, warsztatów, organizacji imprez kulturalnych, festiwali. Jedna wspólna instytucja da więc większe możliwości promocji zarówno własnych działań kulturalnych jak i czytelnictwa – czytamy w projekcie uchwały.

Jak czytamy w projekcie, po połączeniu instytucji jakość świadczonych usług ulegnie poprawie, ilość stanowisk i etatów związanych z obsługą biblioteczną po dokonaniu połączenia nie zmniejszy się, w związku z czym nie zostanie naruszony warunek materialno-prawny połączenia. Biblioteka nadal będzie wypełniała swoje zadania.

– Należy podkreślić, że zamiar połączenia obu instytucji nie dotyczy likwidacji żadnej z nich, ale ich połączenia w jeden prężnie działający, wielofunkcyjny ośrodek zajmujący się szeroko rozumianą działalnością biblioteczną i kulturalną, który będzie korzystał ze wspólnych zasobów lokalowych i kadrowych – czytamy w uzasadnieniu uchwały.