portfel

W najbliższą środę (23.12) Rada Miejska podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Kamień Pomorski w latach 2016-2018. – Założenia wynikające z programu narzucają na Gminę stosowanie reżimu wydatkowego z uwagi na konieczność skoncentrowania środków i przeznaczenia ich na niezbędne wydatki – czytamy w przygotowanym dokumencie. Oszczędności w najbliższych trzech latach mają wynieść blisko 7 mln złotych.

To przez ogromne zadłużenie gminy, które w trzecim kwartale 2015 roku wyniosło 38 mln 700 tys. zł (Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów wynosi 77,55%) kamieński samorząd stanął przed wizją finansowej zapaści i pilnego szukania oszczędności. – Ciężar finansowy, jak również brak dyscypliny w dokonywaniu wydatków spowodowało lawinowe narastanie zadłużenia – czytamy w Programie.

Clipboard01Clipboard03

Najbardziej negatywny wpływ na sytuację budżetu oraz nadchodzące lata miało zawarcie niekorzystnych umów pomiędzy Gminą a Kamieńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego będących zabezpieczeniem pożyczki Jessica udzielonej przez Bank Ochrony Środowiska w kwocie 4 mln 224 tys. zł na budowę kwartału dominikańskiego.

W umowie zawartej między KTBS a BOŚ są zapisy mówiące, że Spółka będzie dzierżawić Gminie Kamień Pomorski lokale użytkowe, przedszkole, muzeum do 2027 roku. Gmina zapłaci za to łącznie 18 mln 810 tys. zł. Oprócz tego KTBS ma zagwarantowane zarządzanie gminnymi lokalami za co rokrocznie do kasy KTBS musi trafiać minimum 1 mln 500 tys. zł. Umowa zawarta pomiędzy spółką a gminą mówi, ze na rachunek KTBS wpływają środki niezależnie od tego czy lokatorzy dokonują wpłat należności. To samorząd ma się martwić o dochodzenie roszczeń od nierzetelnych lokatorów oraz ich windykację.

Kolejny problemem są ogromne wydatki jakie Kamień rokrocznie łoży na oświatę. W 2014 roku było to 14 mln 565 tys. zł z czego zaledwie 40% to pieniądze pochodzące z państwowej subwencji. Wydatki ponoszone na grupę gospodarczą, Gminny Zespół Obsługi Oświaty, Straż Miejską, rozpoczęcie budowy budynku socjalnego bez zabezpieczenia 810 tys. zł na ten cel również przyczyniły się do obecnej sytuacji finansowej gminy.

program

Jak czytamy w programie, w celu poprawienia stanu finansów oraz zabezpieczenia stabilizacji finansowej dla prawidłowego realizowania zadań, zagrożonych w związku z obciążeniem budżetu spłatami zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji przewiduje się podjęcie następujących działań naprawczych: Likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty, zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim poprzez likwidację Straży Miejskiej, likwidację grupy gospodarczej oraz redukcję zatrudnienia, zawieszenie oraz ograniczenie wydatków na promocję gminy, fundusz sołecki, redukcję dotacji dla stowarzyszeń, wypowiedzenie członkostwa w Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim, Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, zmiany umowy o zarządzanie mariną, połączenie Kamieńskiego Domu Kultury z Miejska Biblioteką Publiczną, likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach, zmianach w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

harm

Wszystkie przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane do września 2016 roku i na przestrzeni trzech lat mają przynieść blisko 7 mln złotych oszczędności. Pomimo wprowadzonych działań naprawczych, gmina nie spełni wskaźników narzuconych w ustawie o finansach publicznych. Decyzję w sprawie wprowadzenia programu postępowania naprawczego podejmie Rada Miejska. Jeżeli radni odrzuciliby zaproponowany przez burmistrza program oszczędnościowy, zostaną one narzucone przez Regionalną Izbę Obrachunkową.