DSC08715

Nie tak jak planowano połączenie Kamieńskiego Domu Kultury z Powiatową z Miejską Biblioteką Publiczną a likwidacja jednostki w obecnym kształcie jaką jest KADEK dokona się na przestrzeni najbliższych sześciu miesięcy. Zgodnie z zapowiedziami burmistrza, na najbliższej październikowej sesji, radni będą musieli podjąć decyzję w tej sprawie.

Na najbliższej sesji zapadnie decyzja w sprawie likwidacji KADEKu. Dopiero wtedy będzie mogło powstać Centrum, które przejmie dotychczasowe zadania Domu Kultury i Biblioteki. Wiąże się to z likwidacją a nie przeniesieniem. Karencja do tego działania jest sześciomiesięczna – poinformował podczas piątkowej (30.09) sesji Stanisław Kuryłło.

Pracownicy Kamieńskiego Domu Kultury zostaną włączeni w strukturę nowo powstałego centrum. Oszczędności mają zostać wygenerowane na jednym dyrektorskim stanowisku i wspólnej obsługę finansowo-księgowej.

Likwidacja KADEKu została wpisana do Programu Postępowania Naprawczego i zatwierdzona przez Radę Miejską oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Rocznie ma przynieść około 90 tys. złotych oszczędności.