Lech Ferdynus fot. kamienskie.info

Jak nieoficjalnie udało się dowiedzieć naszej redakcji, Lech Ferdynus były przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie od 30 marca będzie pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Golczewa. Andrzej Danieluk od 18 grudnia 2014 roku, był zmuszony do pracy w pojedynkę. Wszystko przez fakt, że jego dotychczasowy zastępca Józef Malec został wybrany Starostą Kamieńskim.

Będę miał kontakt ze wszystkimi jak to było dotychczas. Dziękuje za zaufanie burmistrzowi. Tą nominację traktuję jako służbę społeczeństwu. Będę pracował dla dobra wszystkich Mieszkańcówpowiedział w rozmowie z naszą redakcją Lech Ferdynus.

Nowy zastępca burmistrza ma 57 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, którą ukończył w 1984r. uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika o specjalności chłodnictwo,klimatyzacja i odnawialne źródła energii. Jest bezpartyjny. Podczas studiów członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS).

W latach 1984-86 pracował jako zastępca kierownika ds. technicznych w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego w Golczewie. W latach 1986-90 zatrudniony w Zakładzie Obsługi Technicznej POLAR-SERWIS we Wrocławiu na stanowisku kierownika Punktu Serwisowego w Golczewie. Od 1990 r. prowadzi prywatną działalność gospodarcza: zakład instalatorski chłodnictwa, klimatyzacji, techniki solarnej i pomp ciepła.

Był radnym trzech kadencji od roku 2006. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie.

kamienskie.info