DK+ spotkanie plakat

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie ma przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Golczewo na spotkanie z cyklu „Laboratorium Pomysłów”, które odbędzie się 3 marca w czwartek o godzinie 17:00 na Sali widowiskowej GOKiS. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych sprawami kultury. Szczególnie zależy nam na obecności lokalnych liderów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, artystów, dziennikarzy, społeczników, pasjonatów, radnych i sołtysów.

Spotkanie będzie stanowiło oficjalne rozpoczęcie działań GOKiS w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016. Program został przygotowany i sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury. GOKiS, jako beneficjent programu przeprowadzi profesjonalną diagnozę sytuacji i potrzeb kulturalnych gminy, a następnie ogłosi konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne. Zwycięskie pomysły mieszkańców otrzymają granty na realizację. Całość działań będzie odbywała się pod nazwą „Laboratorium Pomysłów”.

Program Dom Kultury + skierowany jest do ośrodków kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne oraz inicjować działania służące wzmocnieniu zaangażowania ich, jako instytucji w życie społeczności lokalnej. Program wspomoże  odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego w naszym regionie.

Liczymy na wysoką frekwencję, gdyż wierzymy, że kultura w naszej gminie jest sprawą istotną dla mieszkańców, którzy, mamy nadzieję włączą się w nowatorski projekt kulturalny, jakim jest Laboratorium Pomysłów.

GOKiS Golczewo