Pod koniec stycznia w Sali Konferencyjnej OSiR w Wolinie odbył się kurs kandydatów na sędziów LA organizowany przez Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie.

W kursie na sędziów LA uczestniczyło około 40 osób z Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa, Stargardu, Szczecina oraz Wolina. Kurs prowadzili sędziowie ze Szczecina i Stargardu. Nad przebiegiem kursu i prawidłową dokumentacją nadzorował Przewodniczący Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Pan Stanisław Tarnawski.

Edward Arys
Dyrektor OSiR