DSC01789

W związku z przystąpieniem do prac Kapituły, której zadaniem będzie wytypowanie osób lub instytucji szczególnie wyróżniających się swoją postawą na różnych płaszczyznach działalności w Naszej Gminie, proszę mieszkańców gminy o zgłaszanie kandydatów do nominacji. Osoby i instytucje zweryfikowane przez Kapitułę będą uhonorowane wyróżnieniem w postaci statuetki: „W DOWÓD UZNANIA OD GMINY DZIWNÓW”, której wręczenie odbędzie się podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Zgłoszeń kandydatów do uhonorowania prosimy dokonywać na piśmie wraz z uzasadnieniem do dnia 10 grudnia 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, kandydatura musi zawierać co najmniej 25 podpisów mieszkańców Gminy Dziwnów.

regulanim-nadania-wyroznienia-w-dowod-uznania-od-gminy-dziwnow

Anna Chalcarz
MOSiK Dziwnów