Kto zamieszka w nowo wybudowanych mieszkaniach socjalnych w Golczewie? Jak pokazała ostatnia sesja Rady Miejskiej, to pytanie nurtuje nie tylko mieszkańców, ale także radnych. O wstępną listę lokatorów w trakcie ostatniej sesji dopytywał radny Ryszard Liszka. 

Chodzi o warte 776 tys. złotych, osiem modułów mieszkalnych, które powstało przy ulicy Stary Tartak w Golczewie. – Jest wytypowanych kilka rodzin. Poprosiłem Zakład Usług Publicznych, aby przygotował propozycje, wprowadziłem do tego korekty, zostały wysłane pisma do tych rodzin, aby pokazali jakie mają dochody i procedura zostanie zamknięta – stwierdził Burmistrz Andrzej Danieluk.

Kto konkretnie zamieszka przy ulicy Stary Tartak? Tego nie wiadomo. 12 października zwróciliśmy się z pytaniami do Burmistrza o to jakie kryteria zostaną przyjęte przy zasiedlaniu nowo wybudowanego budynku socjalnego przy ulicy Stary Tartak w Golczewie? Spytaliśmy także czy jest już lista osób oczekujących na mieszkania? Jeżeli nie, to na jakiej zasadzie zostanie sporządzona?

Niestety pomimo przekroczenia ustawowego terminu, Burmistrz Golczewa tylko ze znanej sobie przyczyny nie odpowiedział.