Regaty Energa Sailing Cup Kamień Pomorski

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2015 roku w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Kamień Pomorski z zakresu żeglarstwa oraz organizacja w Kamieniu Pomorskim imprez żeglarskich o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym, będących promocją dyscypliny oraz Gminy Kamień Pomorski”.

Na zadanie przewidziano 50 000 zł. Oferty wraz z kompletem załączników należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2015 roku.

UM w Kamieniu Pomorskim