Wójt Gminy Świerzno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja szkolenie i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej:

1. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie Stuchowa
2. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie Gostynia

Zarządzenie Nr SK.0050.1.2018 Wójta Gminy Świerzno z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Świerzno na 2018 rok

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świerzno

formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

UCHWAŁA NR XXXI/192/2017 RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.