Śmieci

Burmistrz Dziwnowa ogłosił przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej. Co ciekawe, w tym roku nadmorski samorząd stawia na ekologię, gdyż oprócz ceny, która stanowi 60% kryterium wyboru, pozostałe 40% będzie można zdobyć za promowanie ekologicznego zbierania odpadów. 

Oferty można składać do 15 grudnia 2016 roku. Nowy wykonawca rozpocznie świadczenie usług od lutego 2017 roku. W tym roku odbiorem śmieci w gminie zajmowała się firma FHU Grabowiecki z Gryfic. Choć oferta przedsiębiorcy z Gryfic (1,04 mln zł) przekraczała pierwotnie założone 650 tys. złotych, Grzegorz Jóźwiak zdecydował się na jej wybór.

bb

aa

FHU Grabowiecki, to ten sam przedsiębiorca, który jak ujawniliśmy w sierpniu b.r otrzymał od Grzegorza Jóźwiaka do końca grudnia 2017 roku w dzierżawę 3600 metrowy położony tuż przy oczyszczalni w Międzywodziu teren przeznaczony na bazę usług komunalnych za 133 złotych netto miesięcznie. Daje to 4 grosze za metr kwadratowy.

To właśnie na feralnej działce udało się nam zarejestrować w połowie sierpnia proceder wyładowywania, przeładowywania i odbierania odpadów od prywatnej osoby, która wjechała na dzierżawiony teren. W ocenie urzędników nie były to odpady komunalne a jedynie nieczystości, które takimi odpadami nie są.