Krzysztof Atras ogłosza konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Świerzno. To jedno z najważniejszych stanowisk urzędniczych w gminie. Właśnie do skarbnika należy kierowanie finansami danego samorządu. W sprawach z zakresu budżetu i finansów wykonuje zadania z upoważnienia wójta. Służy mu prawo odmowy kontrasygnaty w przypadku zaciągania zobowiązań, które nie mają pokrycia w budżecie.

Skarbnik powoływany i odwoływany jest przez Radę Gminy. Jego kadencja nie kończy się wraz z końcem kadencji danego samorządowca.