Jak każdego roku, informujemy o przystąpieniu do prac  Kapituły – wyróżnienia o nazwie „W dowód uznania od gminy Dziwnów” , zadaniem Kapituły będzie wytypowanie osób lub instytucji szczególnie wyróżniających się na wielu płaszczyznach działalności w Naszej Gminie. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie kandydatów do nominacji.

Osoby i instytucje zweryfikowane przez Kapitułę będą uhonorowane wyróżnieniem w postaci statuetki: „W dowód uznania od gminy Dziwnów”, której wręczenie odbędzie się podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 20 grudnia. Zgłoszeń kandydatów do uhonorowania prosimy dokonywać na piśmie wraz z uzasadnieniem do dnia 30 listopada 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, kandydatura musi zawierać minimum 25 podpisów mieszkańców Gminy Dziwnów. Regulanim-nadania-wyroznienia-w-dowod-uznania-od-gminy-dziwnow

MOSiK Dziwnów