zasłużony-1024x789

Jak co roku, zgodnie uchwałą Rady Gminy w Świerznie, najbardziej zasłużeni mieszkańcy zostaną wyróżnieni tytułem „Zasłużony dla Gminy Świerzno”. Kapituła Honorowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów do uhonorowania statuetką „Szmaragd Ziemi Świerznowskiej” w terminie do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 15:00 – sekretariat Urzędu Gminy w Świerznie.

Z wnioskiem o przyznanie tytułu mogą występować:

  • Wójt Gminy Świerzno;
  • organizacja, stowarzyszenie posiadające osobowość prawną oraz inny podmiot – działające na terenie Gminy Świerzno;
  • grupa co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Świerzno, posiadających czynne i bierne prawa wyborcze.

Szczegółowe informacje i wnioski o nadanie tytułu można pobrać w Urzędzie Gminy w Świerznie (sekretariat lub na stronie Urzędu Gminy Świerzno).

Wniosek
Lista popierających

                                                                                                            Sekretarz Gminy
/-/ Emilia Szczeblewska