Burmistrz Dziwnowa ogłosił przetarg na odbiór opadów komunalnych oraz ich transport do stacji przeładunkowej. Z terenu gminy nieczystości w ub. roku odbierała firma PHU Grabowicki z Gryfic. 

Łącznie Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak szacuje, że z liczącej 37 kilometrów kwadratowych gminy, zamieszkiwanej przez około 4000 mieszkańców, do odbioru będzie około 4-5 tys. megagram odpadów różnych frakcji. Wszystkie odpady będą trafiać do stacji przeładunkowej w Mokrawicy.