szkoła

Kto dostaje najwięcej pieniędzy na oświatę, a który samorząd musi dokładać najwięcej środków własnych? Resort Finansów przedstawił ostateczne wyliczenia tegorocznych kwot subwencji oświatowej. Najwięcej do oświaty z gmin wchodzących w skład powiatu kamieńskiego dokładają Międzyzdroje, najmniej choć jest to i tak spore obciążenie dla budżetu – gmina Świerzno.

Oświata jest konstytucyjnym zadaniem państwa realizowanym przez samorząd terytorialny. W finansowaniu tego zadania znaczący udział mają środki pochodzące z budżetu państwa, ale nie są one jedyne: władze lokalne ponoszą dodatkowe wydatki ze swoich dochodów własnych.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo wynika, że najwięcej do oświaty dokładają Międzyzdroje. Budżet gminy opiewa na kwotę 48 mln złotych. Z tej sumy 10 mln 735 tys. zł zaplanowano na oświatę. Z ministerialnych wyliczeń wynika, że Państwo dołoży do tego jedynie 2 mln 854 tys. zł.

Szkoła w Golczewie

Kolejną gminą wydającą ponad połowę do oświaty jest Kamień Pomorski. Ten samorząd przy 40 mln budżecie przeznacza na oświatę aż 13 mln 694 tys. zł. Subwencja oświatowa, jaką otrzymuje gmina od Państwa to zaledwie 7 mln 462 tys. zł.

Następny w rankingu jest Wolin, który przy 42,8 mln złotych budżetu na oświatę wydaje 14 mln 567 tys. zł. Państwo dołoży gminie 8 mln 637 tys. zł. Gmina Golczewo, która w tym roku przekazała szkołę w Wysokiej w ręce stowarzyszenia, dysponująca budżetem wynoszącym 16,4 mln przeznacza na oświatę 7 mln 697 tys. zł. Do tej kwoty Państwo dokłada 4 mln 741 tys. zł.

Według wyliczeń Ministerstwa, maleńkie Świerzno, które przy całkowitym budżecie gminy wynoszącym 13,7 mln zł przeznacza na oświatę 5 mln 438 tys. zł. Do tej kwoty Państwo dołoży w tym roku 2 mln 823 tys. zł. Gmina Dziwnów dysponujący 33 mln złotych budżetu przeznacza na ten cel 6 mln 631 tys. zł. Państwo dokłada do tej kwoty 3 mln 207 tys. zł.