DSC06160

Kolejnym samorządowcem, którego poprosiliśmy o podsumowanie mijających dwóch lat kadencji 2014-2018 jest wójt gminy Świerzno. Co w tym czasie udało się zrobić? Co gmina planuje jeszcze wykonać? Krzysztof Atras nie ukrywa, że jeżeli tylko pozwoli mu na to zdrowie, wystartuje w wyborach w 2018 roku.

„Minione 2 lata obecnej kadencji zaowocowały rozliczeniem i zakończeniem inwestycji rozpoczętych w poprzedniej kadencji: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej etap I o wartości 3.430.000 zł z dofinansowaniem 80% z PROW, „Odnawialne źródła energii w Gminie Świerzno” o wartości 927 893,78 zł z dofinansowaniem 90% z PROW.

Dobiega końca projekt: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie” o wartości 1 930 881 zł z 85% dofinansowaniem z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozyskano dofinansowanie z PROW na  „Przebudowę drogi gminnej oraz remont zjazdów i przepustów na odcinku Gostyń – Dąbrowa w kierunku Redlin” o długości 3,25 km o wartości o  2.035.152,59 zł. Inwestycję zakończono.

Jakie cele na najbliższe dwa lata stawia sobie Krzysztof Atras?

W nadchodzących dwóch latach planuje się zrealizować poprawę gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno etap II. Rozpoczęliśmy od przygotowania dokumentacji i złożenia wniosku do PROW o łącznej wartości 4,5 mln zł. Przygotowywana jest również dokumentacja na drogę do Krzemykowa. Nabór na ten projekt przewidywany jest w I połowie 2017 roku. Pozytywnie oceniam wdrożenie i realizację Programu Rodzina 500+. Sukcesem jest zachowanie płynności finansowej gminy i wskaźnika finansowego przy znacznych wydatkach inwestycyjnych. Niewątpliwie najlepszą ocenę Gminie wystawiła Najwyższa Izba Kontroli po zakończeniu kompleksowej kontroli w 2016 roku. Wszystkie zadania leżące w obszarze działania Gminy według tej oceny zrealizowaliśmy ponad przeciętną w skali województwa i kraju – podkreśla Wójt.