DSC07516

Co dalej ze Szkołą Podstawową w Górkach? Na to pytanie starali się odpowiedzieć rządzący gminą podczas dzisiejszego (16.12) spotkania z rodzicami oraz gronem pedagogicznym. Starali, bo w Górkach nie było miejsca na merytoryczną debatę. – „Jedynkę” sobie zlikwidujcie – krzyczeli nauczyciele.

Dane statystyczne pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej są druzgoczące dla podstawówki w Górkach. W 2009 roku do szkoły uczęszczało 74 dzieci na 102 należących do obwodu szkolnego. W tym roku do szkoły uczęszcza 52 dzieci na 107 należących do obwodu szkolnego. Obecnie do innych szkół w gminie Kamień Pomorsku z obwodu szkolnego w Górkach dowożonych jest 55 dzieci. Liczba uczniów uczęszczających do klas 1-6 ledwo przekracza 10 osób. W Górkach zdarzają się 7-osobowe klasy. W szkole zatrudnionych jest 12 nauczycieli.

Kiedy w 2009 roku do szkoły uczęszczało 74 uczniów koszt funkcjonowania placówki wynosił 644 tys. zł (8,7 tys. zł na jednego ucznia) w 2015 było to ponad 800 tys. zł (16,2 tys. zł na jednego ucznia). Rocznie gmina dokłada do szkoły 413 tys. zł.

DSC07520

Rodzice podkreślali, że nie chcą, aby ich dzieci uczęszczały do klas w których uczy się 20 czy 25 dzieci. Mówiono też o tradycji oraz długiej historii placówki. – Przecież Panowie wiecie, że takie dzieci nie mogą liczyć na właściwą opiekę psychologiczną – mówiła jedna z nauczycielek. W trakcie spotkania z sali padały argumenty dotyczące rozpasania kamieńskiej administracji. – Proszę zaczął oszczędzanie od siebie. Po co budujecie biuro obsługi interesanta? Kto tam będzie przychodził. Po co robicie oświetlenie świąteczne? – krzyczeli obecni na spotkaniu.

Zarzuty ze strony rodziców odpierał Burmistrz Kamienia Pomorskiego. – Mija rok od czasu jak objęliśmy władzę. Od tego czasu oszczędziliśmy na samej administracji 800 tys. zł. Zrezygnowaliśmy z telefonów służbowych, z delegacji. Biuro Obsługi Interesanta zostaje zniesione z piętra po to tylko, aby mieszkańcy i osoby niepełnosprawne miały dostęp do urzędnika. Wykonanie tego Biura kosztowało 137 tys. zł z czego 115 tys. zł uzyskaliśmy jako dofinansowanie z budżetu państwa. Na każdym kroku tniemy wszystko po to, żeby gmina jakoś  funkcjonowała. Podczas ub. kadencji na oświetlenie świąteczne przeznaczano 70 tys. zł. Państwo macie wrażenie że przyjechaliśmy tutaj z radością, aby oznajmić Wam że zamykamy szkołę. Proszę mi uwierzyć, jesteśmy od tego dalecy – przekonywał Stanisław Kuryłło.

DSC07549

Nikt nie kwestionuje tego, że dyskusja była potrzeba. W Górkach niestety nie można było mówić o rozmowie. Dominowały krzyki, z sali padały także przekleństwa. Czarę goryczy przelało jednak zaangażowanie dzieci do walki politycznej. „Zanim zapadła jakakolwiek decyzja o likwidacji, ktoś przesyłał do mnie do domu listy napisane przez dzieci zaczynające się od „Ty niedobry burmistrzu, dlaczego likwidujesz naszą szkołę” – mówił Stanisław Kuryłło. Godzinę po rozpoczęciu spotkania, znów użyto dzieci jako argumentów. Z jednej z sal wypuszczono uczniów z transparentami.

Gmina Kamień Pomorski w minionych latach dokładała z własnej kieszeni 60% środków potrzebnych do utrzymania placówek oświatowych. Zaledwie 40% pochodziło z państwowej subwencji. W 2014 roku kamieński samorząd zajął II miejsce w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w skali dopłat do subwencji oświatowej w przeliczeniu na 1 ucznia.

Zgodnie z przepisami, decyzję w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Górka podejmie Rada Miejska do końca 2015 roku.