Wojewoda zachodniopomorski zatwierdził ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Do rozdysponowania w 2018 roku w województwie zachodniopomorskim jest kwota 44,5 mln zł. Wśród beneficjentów znalazła się gmina Kamień Pomorski, która otrzyma 2,7 mln złotych dofinansowania na przebudowę ulic Mieszka I, Kilińskiego oraz Kopernika.

Dofinansowanie otrzymają 22 wnioski dotyczące przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych o łącznej długości ponad 15,5 km oraz 10 wniosków związanych z przebudową dróg powiatowych o długości prawie 22 km. W 2017 roku kwotą 44,5 mln zł z programu dofinansowano 36 projektów – 20 gminnych i 16 powiatowych, w tym 8 dzięki oszczędnościom. W ciągu 2 lat z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wybudowano, przebudowano i wyremontowano w Zachodniopomorskiem 94 km dróg.

To jedna z najbardziej oczekiwanych informacji w tym roku. Dziś mogę już śmiało przekazać Mieszkańcom, że ulice Mieszka I, Kilińskiego i Kopernika w 2018 roku doczekają się przebudowy. To noworoczny prezent dla nas wszystkich – stwierdził Burmistrz Stanisław Kuryłło.