12 kwietnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie odbył się  IX Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Wolińskie Asy” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wolin. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas III z 6 szkół podstawowych gminy Wolin. Celem konkursu było zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwijanie zainteresowań otaczającym światem, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do wykorzystywania wiedzy w praktycznym działaniu, kształcenie umiejętności pracy w grupach podczas wyszukiwania potrzebnych informacji oraz ustalaniu odpowiedzi, dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów, integracja uczniów szkół gminy Wolin. Uczestnicy konkursu rozwiązywali różnorodne zadania dotyczące wiedzy społeczno – przyrodniczej, ekologicznej, matematycznej, musieli wykazać się również sprawnością ruchową,  znajomością lasu oraz wiedzą na temat Wolińskiego Parku Narodowego.  Zadania miały formę zadań tekstowych i praktycznego działania. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: dyrektor PSP Wolin pani Urszula Wołowicz, pani Beata Ptaszyńska – Krasa, pani Agnieszka Struska oraz pan Eugeniusz Jasiewicz.

Tytuł „Wolińskich Asów” zdobyła drużyna z klas III  z PSP w Wolinie, którą przygotowywały panie Joanna Kalinowska, Żaneta Szymczak – Pinkowska  i Aneta Borowicz.  Drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy III z PSP Dargobądz  przygotowywani przez panią Bożenę Gołębiowską. Trzecie  miejsce zajęli uczniowie z klasy III z PSP Troszyn   przygotowywani przez panią Elizę Cichocką. Konkurs sprawił uczniom wiele radości i satysfakcji. Wrócili do swoich szkół pełni miłych wrażeń i z atrakcyjnymi nagrodami, które ufundowali:  dyrektor PSP w Wolinie p. Urszula Wołowicz, p. Beata Ptaszyńska – Krasa  z Nadleśnictwa Międzyzdroje oraz p. Agnieszka Struska z Urzędu Miejskiego w Wolinie.  Fundatorem statuetek, medali  i nagród był Burmistrz Miasta i Gminy Wolin –  pan Eugeniusz Jasiewicz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji konkursu i wsparli go finansowo. Dziękujemy wychowawcom , a przede wszystkim uczniom za udział w konkursie i wspaniałą zabawę.

Kalinowska, J. Kleszcz
Ż. Szymczak – Pinkowska,  A. Zienkiewicz