Warsztaty, wykłady, pokazy filmowe – to tylko kilka z elementów zaplanowanej na dwa dni ogólnopolskiej konferencji naukowo-praktycznej „Tutejsi – peryferia i pogranicza. Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego” jaka rozpoczęła się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie. 

To bardzo ważny moment, który dotyczy szukania swoich korzeni, odnoszenia się do tego co zostaje na zawsze. Odnoszenia się do sfery bardziej ulotnej, tj. sfery ducha. Mam wielką satysfakcję, że ta konferencja wzbudziła tak wielkie zainteresowanie wśród różnych gremiów. Dziękuje wszystkim, którzy są z nami, Grodno to dla mnie najpiękniejsze miejsce na świecie, w którym mogą powstawać tylko dobre pomysły – stwierdził Artur Balazs, prezes kapituły Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Konferencja to dwudniowe spotkanie robocze osób i środowisk działających w obszarze badania i rewitalizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim w dziedzinie praktykowania i kontynuacji wiejskich tradycji muzycznych w Polsce. W szczególny sposób dotyczy podmiotów, działających na terenach uważanych za trudne ze względu na ich realia społeczne i historyczne, czyli obszarów peryferyjnych i pogranicznych, na których bądź doszło do znaczącej wymiany ludności po II wojnie światowej (migracje, przesiedlenia, osiedlenia itd.) lub też zmieniła się struktura narodowościowa oraz perspektywa kulturowa mieszkających tam mniejszości narodowych i etnicznych (i rdzennych mieszkańców). Spowodowało to daleko idące konsekwencje, modyfikacje i jakościowe zmiany miejscowych tradycji muzycznych na każdym z tych obszarów, czego modelowym przykładem jest Pomorze Zachodnie.

Głównym obszarem metodologicznym jest temat kontynuacji i rewitalizacji tradycji muzycznych współcześnie, próba diagnozy, jak to się odnosi do obecnej sytuacji na pogranicznych obszarach Polski oraz jakie miejsce w tych procesach (również w centrum Polski) zajmuje bogata grupa zjawisk kulturowo – społecznych pod wspólnym mianownikiem nurtu “revival” (m.in. programy: Akademia Kolberga, Mały Kolberg, Wiejskie Kluby Tańca, Szkoły Tradycji – ich pomysłodawcy i realizatorzy zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu). Część teoretyczna zostanie uzupełniona wątkiem historycznym, dotyczącym tematyki powojennych migracji i przesiedleń.

W konferencji udział wezmą naukowcy z uniwersytetów oraz środowisk kulturalnych z całej Polski. Przed przybyłymi zaprezentują się zespoły ludowe – Zespół Śpiewaczy “Kresowianka” (Letnin), Zespół Śpiewaczy “Stawnianki” (Stawno k/ Kamienia Pomorskiego), Kapela Ludowa “Pyrzyczanie” (Pyrzyce), Zespół Śpiewaczy “Z Lasu” (Warszawa) oraz uczestnicy konferencji.