31 sierpnia w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury odbył się koncert Orkiestry Kameralnej Akademii Sztuki w Szczecinie. Koncert był uwieńczeniem warsztatów muzyki kameralnej pod kierownictwem prof. dr hab. Henryka Tritta.

Henryk Tritt,  profesor nadzwyczajny na Wydziale Instrumentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie, Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych specjalizacja: skrzypce. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2009 roku, tytuł profesora belwederskiego w 2001. Przewód doktorski przeprowadził w roku 1992, a habilitacyjny – w 1994. Jest konsultantem Ministra Kultury ds. szkolnictwa artystycznego, prowadzi kursy mistrzowskie i warsztaty dla uczniów szkół muzycznych I i II st. – Nowy Sącz, Kudowa Zdrój, a także Letnią Akademię Muzyczną w Akademii Sztuki w Krakowie. Jest również członkiem komisji konkursów i przesłuchań regionalnych, występuje jako solista recitali i kameralista, prowadząc zespoły instrumentalne. Był wykładowcą Akademii Muzycznych w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu, koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej PRiTV w Poznaniu, Filharmonii i Teatru Wielkiego w Poznaniu, Orkiestry Symfonicznej w Bienne /Szwajcaria/. W latach 1989-2004 prowadził letnie koncerty kameralne w kantonie Graubinden w Szwajcarii, był solistą Polskiej Agencji Artystycznej Pagart, ukończył studia w klasie doc. Igora Chaczbabiana w PWSM w Poznaniu w roku 1975 z wyróżnieniem. Brał udział w konkursach skrzypcowych w Belgradzie i Budapeszcie.

Warsztaty w Międzynarodowym Domu Kultury odbyły się już po raz czwarty. Młodzi adepci sztuki muzycznej zaprezentowali publiczności m.in. dzieła Mozarta, Gershwina, Corelliego oraz Karłowicza.  

Organizator