Urząd Miejski w Dziwnowie

Gmina Dziwnów zaprezentowała sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Odnajdujemy w nim podstawowe dane dotyczące dochodów i wydatków gminy, jej zadłużenia oraz m.in. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności podatków.

Dochody gminy na koniec 2015 roku wyniosły 35 mln 616 tys. złotych. Z kolei wydatki nadmorskiej gminy zamknęły się w kwocie 58 mln 409 tys. złotych. Dziwnów zamknął ub. rok deficytem wynoszącym 23 mln 759 tys. zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia wynosiło 22 mln 200 tys. zł na co złożyły się kredyt w Banku PEKAO S.A. – 2,4 mln zł (termin spłaty 2021 rok), kredyt w Banku Spółdzielczym Wolin – 3,8 mln zł (termin spłaty 2022 rok) oraz obligacje w Banku PEKAO S.A. – 16 mln złotych (termin spłaty 2032 rok).

Zaległości z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych na koniec 2015 roku wyniosły – 1 mln 607 tys. złotych. Gmina w celu windykacji wystawiła łącznie 1484 upomnienia, 176 tytułów wykonawczych, 350 postępowań i 280 wezwań. Gmina wystąpiła z 4 wnioskami o wszczęcie postępowania o wykroczenie skarbowe. Zaległości z tytułu umów cywilnoprawnych w 12 przypadkach na kwotę 178 tys. złotych rozpoczęły się postępowaniami egzekucyjnymi.

Grzegorz Jóźwiak w 2015 roku zdecydował się na umorzenie podatku Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie – 21 tys. złotych, OSP Dziwnów – 2,3 tys. zł, OSP Międzywodzie – 4,6 tys. zł, osobom fizycznym 1,8 tys. zł. Burmistrz postanowił także odroczyć płatność podatków Ośrodkowi Wczasowemu „Wrzos” – 78 tys. zł oraz rozłożyć na raty płatność podatków Centrum Usług Logistycznych – 14 tys. złotych.