20 kwietnia 2017 roku podinsp. Leszek Nowak, rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Jacka Cegieły powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim.

Podinsp. Leszek Nowak od początku swej kariery zawodowej związany był z powiatem goleniowskim, głównie z pionem kryminalnym. Przez ostatnich 16 lat, zajmował kierownicze stanowiska: Naczelnika Wydziału Kryminalnego, Zastępcy Komendanta i Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie. W 2012 roku powołany został na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie.

Przez wszystkie lata służby, podinsp. Leszek Nowak dał się poznać jako wzorowy i zaangażowany w pracę fachowiec. Pełniąc niełatwą funkcję przełożonego, był wymagający i profesjonalny w swych decyzjach, wykazywał się ogromną cierpliwością i opanowaniem. Kompetencje, wiedzę i bogate doświadczenie zdobyte w służbie, wykorzystywał w skutecznym dowodzeniu i zarządzaniu grupą podwładnych, dla których zawsze znajdował czas, służył radą i pomocą w różnych sytuacjach.

20 kwietnia 2017 roku podinsp. Katarzyna Opalińska, rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Jacka Cegieły powołana została na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim.

Podinsp. Katarzyna Opalińska od początku swej służby związana była z Komendą Miejską Policji w Szczecinie, głównie z Wydziałem Ruchu Drogowego. Od 2002 służbę pełniła, jako specjalista Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W 2014 roku mianowana została na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Od stycznia 2017 roku pełniła obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim.

Przez wszystkie lata służby, podinsp. Katarzyna Opalińska dała się poznać jako wzorowy i zaangażowany w pracę fachowiec. Pełniąc niełatwą funkcję przełożonego, była wymagająca i profesjonalna w swych decyzjach, wykazywała się ogromną cierpliwością i opanowaniem. Kompetencje, wiedzę i bogate doświadczenie zdobyte w służbie, wykorzystywała w skutecznym dowodzeniu i zarządzaniu grupą podwładnych, dla których zawsze znajdowała czas, służyła radą i pomocą w różnych sytuacjach.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim