Gminna Oczyszczalnia Ścieków, podobnie jak znajdująca się w Strzeżewie Stacja Uzdatniania Wody, zostały wyposażone w instalację fotowoltaiczną. Dzięki zastosowaniu tych systemów, spora część energii wykorzystywanej do pracy w/w jednostek, będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Co także ważne – w perspektywie najbliższych lat, zastosowanie w tych miejscach energii słonecznej, pozwoli na duże oszczędności.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 360 tys. zł, przy czym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 50% wartości.

Koniec prac można też zauważyć na ulicach Komandorskiej, kolejnym odcinku Dziwnej (osiedle WDW) i Spadochroniarzy Polskich. Odbiór tych inwestycji miał miejsce w minionym tygodniu. Teraz trwają tam prace porządkowe. O ile każda z tych ulic zyskała nowe oblicze, to szczególnie jest to widoczne na ulicy Spadochroniarzy Polskich.

Ten bardzo popularny ciąg spacerowo-komunikacyjny zyskał nową nawierzchnię, chodnik i pas parkingowy. Pojawiły się również ławki i oświetlenie.

Postępy w pracach widać także w dziwnowskim parku oraz na remontowanym odcinku drogi, łączącym Dziwnów z Międzywodziem. W pierwszym przypadku inwestycja zaczyna wchodzić w swoją finałową część, co oznacza, że jej zakończenie (o ile nie dojdzie do drastycznego załamania pogody) będzie zrealizowane w terminie.

W przypadku drogi, zakres wykonanych robót jest coraz większy. Pamiętać przy tym należy, że pracy związanej z jej remontem jest jeszcze sporo, a to oznacza, że utrudnienia w ruchu jeszcze trochę potrwają. Prosimy w tym względzie o wyrozumiałość. W kolejny etap wchodzą także prace przygotowawcze związane z budową Promenady Zachodniej oraz rozbudową Portu Jachtowego. Ekipy budowlane w tych miejscach powinny pojawić się w pierwszym kwartale przyszłego roku.