Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (1)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (2)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (3)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (4)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (5)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (6)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (7)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (8)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (9)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (10)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (11)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (12)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (13)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (14)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (15)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (16)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (17)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (18)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (19)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (20)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (21)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (22)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (23)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (24)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (25)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (26)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (27)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (28)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (29)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (30)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (31)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (32)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (33)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (34)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (35)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (36)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (37)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (38)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (39)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (1)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (2)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (3)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (4)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (5)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (6)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (9)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (10)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (12)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (14)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (17)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (20)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (21)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (8)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (11)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (18)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (19)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (22)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (23)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (24)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (25)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (26)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (27)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (29)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (7)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (13)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (15)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (16)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (28)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (30)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (31)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (32)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (33)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (34)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (35)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (36)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (37)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (38)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (39)
Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (1) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (2) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (3) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (4) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (5) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (6) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (7) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (8) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (9) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (10) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (11) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (12) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (13) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (14) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (15) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (16) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (17) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (18) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (19) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (20) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (21) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (22) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (23) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (24) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (25) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (26) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (27) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (28) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (29) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (30) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (31) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (32) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (33) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (34) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (35) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (36) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (37) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (38) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (39) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (1) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (2) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (3) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (4) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (5) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (6) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (9) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (10) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (12) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (14) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (17) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (20) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (21) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (8) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (11) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (18) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (19) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (22) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (23) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (24) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (25) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (26) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (27) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (29) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (7) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (13) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (15) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (16) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (28) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (30) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (31) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (32) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (33) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (34) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (35) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (36) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (37) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (38) Kolorowy korowód fot Paweł Ukraiński (39)

Jak co roku w Kamieniu Pomorskim, w dniu 5 maja obchodzono Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorzy – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło i tym razem przygotowało nam bogatą ofertę programową.

Choć organizatorom na początku imprezy przeszkodziła ulewa, to ostatecznie nie zabrakło zabaw sportowych, pokazów, występów artystycznych i obecnej w każdym majowym jadłospisie kiełbaski z grilla. Przez miasto przeszedł także Kolorowy Korowód złożonych z osób niepełnosprawnych, ich rodzin, znajomych, opiekunów i wszystkich, którzy w tym dniu poświecili trochę swojego czasu by być tam razem z nami.