Monetarny odważnik „escudo”, lokalne pieniądze zastępcze, metalowa tabliczka z wozu konnego czy neolityczny toporek – to tylko kilka ze skarbów o jakie w ostatnim czasie wzbogaciło się Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. 8 września zostały one przekazane, przez Pana Cezarego i Eugeniusza Siomkę z Krzemykowa (gm. Świerzno).

Pierwszym ze znalezisk jest odważnik monetarny złotej monety „Escudo”. Na awersie forma krzyża maltańskiego w podwójnej obwolutce czteroramiennej. Kształt zbliżony do prostokąta. Rewers nieczytelny.

– wymiary: 1,4 cm x 1,47 cm, grubość 2,1 mm
– materiał: brąz?
– waga: 3 gramy
– datowanie: 1600 – 1650
– pochodzenie: Holandia?
– znalezione: na polu w Krzemykowie (Gmina Świerzno)
– przeznaczenie: był to prawdopodobnie odważniki monetarny do ważenia złotej monety hiszpańskiej „ESCUDO”

Kolejnym znaleziskiem był guzik z monogramem vK. Na awersie w centralnej części dwuliterowy monogram z liter v i K pisany szwabachą, nad nim korona siedmiopałkowa otwarta (baron).

Rewers sygnowany NEUSILBER/C. MAEDICKE/ BERLIN
– wymiary: średnica 2,6 cm, wysokość z uszkiem 8,1 mm
– materiał: alpaka (stop miedzi imitujący srebro)
– waga: 6 gram
– datowanie: XVIII-XIX wiek
– pochodzenie: Prusy
– znaleziony w Ugorach (Gmina Świerzno)
– przeznaczenie: prawdopodobnie guzik liberyjny, zdobiły przede wszystkim barwne liberie paradne i to jedynie reprezentacyjnej służby dworskiej, które czasami noszone były tylko na wyjątkowe okazji. Miejsce odkrycia guzika z monogramem v i K wskazuje tutaj na guzik powiązany z rodem rodziny von Köller – właścicieli pobliskiego pałacu w Świńcu.

Średniowieczny guzik, który na awersie przedstawiony został promieniście ułożonych płatków z kropkami między nimi. Na rewersie brak sygnatury wytwórcy, widoczny szew po formie odlewniczej.

– wymiary: średnica 1,8 cm, wysokość z uszkiem 1,6 cm
– materiał: ołowiano – cynowy
– waga: 8 gram
– datowanie: XII – XV wiek
– pochodzenie: Księstwo Pomorskie
– znaleziony w
– przeznaczenie: prawdopodobnie guzik mieszczański, lub z ubrania szlacheckiego.

 

Dzwoneczek tzw. janczar (ang. crotal bells). Zabytek o kształcie okrągłym, składający się z dwóch sferycznych części. W dolnej części 2 mm szczelina zakończona otworami o średnicy 4 mm. W górnej części kuli znajduje się ucho , po bokach dwa otwory o średnicy 4 mm. Na powierzchni dzwoneczka widoczny ornament tzw. ang. sunburs (promień słońca)

– wymiary: średnica 3 cm, wysokość z uszkiem 3,95 cm
– materiał: brąz
– waga: 6 gram?
– datowanie: XV- XVII wiek
– pochodzenie: Księstwo Pomorskie
– znaleziony pod lasem w okolicach Krzemykowa w 2017 roku (Gmina Świerzno)
– przeznaczenie: dzwoneczki były używane już od pradziejów (epoka brązu) aż do czasów nowożytnych. Służyły do celów magicznych, religijnych, ale również jako ozdoby m.in. wozów konnych.

Niezwykle cennym znaleziskiem jest 10 żetonów (niem. notgeld) tzw. pieniądza zastępczego. Na awersie w centralnej monogram v i K. W otoku napis Wert – Marke

– wymiary: średnica 2,9 cm – 4,5 cm
– materiał: cyna
– waga: 6 gram – 17 gram
– datowanie: lata 20-te XX wieku
– pochodzenie: Republika Weimarska.
– znaleziony w okolicach Mokradła w 2016 roku (Gmina Świerzno)
– przeznaczenie: niemiecki pieniądz zastępczy, emitowany najczęściej na początku XX wieku. Pieniądz ten nie był emitowany przez bank centralny, lecz przez instytucje, takie jak prywatne banki, przedsiębiorstwa, gminy, czy też kopalnie. Notgeld najczęściej przyjmował formę banknotu, rzadziej metalowe. Żetony można powiązać z rodziną von Köller – właścicielami pobliskiego pałacu w Świńcu.

Pieczęć lakowa (stempel) na awersie której w centralnej części znajduje się dwuliterowy monogram z liter MW, nad nim korona pięciopałkowa otwarta. Symetrycznie do monogramu umieszczone głowy gryfa

– wymiary: średnica 1,95 cm x 1,85 cm, wysokość z uchwytem 3,5 cm, grubość 2,5 mm
– materiał: brąz
– waga: 9 gram
– datowanie: XVII-XVIII
– pochodzenie: Prusy
– znaleziona na obwodnicy kamieńskiej w 2017 roku
– przeznaczenie: pieczęć do stemplowania m.in. listów, jak również aktów prawnych. Pieczęć należała prawdopodobnie do prywatnej osoby.

Metalowa tabliczka najprawdopodobniej z wozu konnego, na której widnieje napis Erwin Colherg/Scharchow/Kr. Cammin

– wymiary: 14 x 10 cm, grubość 1 mm
– materiał: blacha cynowa?
– waga: 28 gram
– datowanie: lata 30- te XX wieku
– przeznaczenie: prawdopodobnie tabliczka z wozu konnego

Plakietka (medalion?) z popiersiem kobiety wykonanym w reliefie wypukłym.

– wymiary: średnica 3,65 cm, grubość 9 mm
– materiał: ołów?
– waga:13 gram
– datowanie: XIX wiek?
– znaleziona na terenie wioski Krzemykowo (Gm. Świerzno)

Najcenniejszym przekazanym znaleziskiem jest z pewnością neolityczny toporek, który może liczyć nawet 2000 lat! Górna część toporka asymetryczna, otwór na stylisko przesunięty do krawędzi bocznej lewej, dolna część toporka symetryczna, otwór nieznacznie przesunięty w prawo. Toporek został uszkodzony w wyniku działania bardzo wysokiej temperatury i część skały została przetopiona. Na powierzchni widoczne ślady użycia toporka, głównie widoczne na ostrzu.

– wymiary: całkowita długość 11,7 cm, wysokość przy ostrzu 5,15 cm, wysokość przy obuchu 3,95 cm, szerokość 4,5 cm
– w odległości 2,5 cm od krawędzi obucha znajduje się otwór na stylisko o średnicy górnej 1,7 cm, dolnej 1,8 cm
– waga: 437 gram
– materiał: granit
– datowanie: ok. 2000 lat przed naszą erą (neolit)
– znaleziony w okolicach Benic ( Gm. Kamień Pomorski) około 2014 roku