Zakłady Ubezpieczeń Społecznych przeżywa prawdziwe oblężenie. Oprócz załatwianych dotychczas spraw, w kolejce pojawiły się osoby zainteresowane przejściem na wcześniejszą emeryturę. 

Przypomnijmy, że od 1 października 2017 roku przywrócony zostaje wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Prawo do emerytury uzyskają wówczas panie w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące oraz panowie w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące. Ustawa określa minimalny wiek przejścia na emeryturę. Emerytura jest bowiem prawem, a nie obowiązkiem. Każdy ubezpieczony sam podejmuje decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej.

Jak ubiegać się o emeryturę? Emerytura przyznawana jest, co do zasady, na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o emeryturę składamy na formularzu EMP. We wniosku należy wpisać m.in. swoje dane oraz podstawę ubiegania się o emeryturę, a także określić jakie świadczenia pobierało się do tej pory. Do każdego formularza dołączona jest szczegółowa instrukcja jak prawidłowo go wypełnić. Wnioski można też składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Tą drogą można też zarezerwować wizytę dzięki czemu umówimy się na konkretną godzinę i unikniemy oczekiwania w kolejce.