– To ustrojowy zamach stanu – grzmi opozycja wraz z Sędziami. Prawo i Sprawiedliwość 12 lipca, w sposób jawny dokonało zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowa ustawa w praktyce likwiduje niezależność sądów, a tym samym konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy. Dlatego na najbliższą niedzielę o godzinie 15, zapowiedziano protest pod Kancelarią Sejmu RP. 

Chwilę przed północą (12.07) do laski marszałkowskiej w trybie poselskim – tzw. „szybka ścieżka legislacyjna” – trafił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt zakłada natychmiastowe usunięcie wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. O ich dalszej obecności może zdecydować Minister Sprawiedliwości.

Te wszystkie przepisy razem wzięte sprawiają, że za chwilę to minister Ziobro będzie mógł w praktyce jednoosobowo decydować o tym kto i w jakiej sprawie ma orzekać. Pytaniem retorycznym jest czy będzie mógł decydować o treści wyroków dla konkretnych osób – stwierdzają organizatorzy protestu.

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także ważność referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego.

Nie sposób mieć już żadnych wątpliwości – PiS chce zagarnąć kontrolę nad wszystkimi wolnymi wyborami w naszym kraju. One nie mają już być „wolne” ! „Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy”. – Nie mamy wątpliwości. Jesteśmy świadkami zamachu stanu. W trosce o Polskę, przyszłość naszą i naszych dzieci, nie możemy na to pozwolić. Wszyscy wolni ludzie! Przybądźcie pod Sejm w najbliższą niedzielę. Pokażmy, że muszą się w końcu zatrzymać – nawołuje Komitet Obrony Demokracji.