Oczyszczalnie ścieków i fermy nie będą budowane w obszarach mieszkalnych. To kolejny krok resortu środowiska w walce z uciążliwymi inwestycjami – informuje Gazeta Prawna. 

Zmiana legislacyjna ma być dość prosta. Inwestycje mogące powodować uciążliwości zapachowe będą mogły być lokalizowane wyłącznie na obszarach, dla których obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Stworzony zostanie także pewien bufor bezpieczeństwa – tak, by kopcąca fabryka nie powstała obok domów.

– Decyzja o lokalizacji uciążliwej inwestycji będzie podejmowana w jawnym procesie planistycznym. Lokalna społeczność będzie mogła wyrazić swoją opinię na ten temat w toku konsultacji społecznych. (…) Będzie można wyznaczyć część obszarów gminy jako strefy, w których dopuszcza się lokalizację inwestycji uciążliwych zapachowo – tłumaczy w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich wiceminister środowiska Paweł Sałek. Stosowne przepisy znajdą się w nowym projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego, nad którym pieczę sprawuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ma on zostać skierowany do prac sejmowych już w I kwartale 2018 r.

Problem występuje jednak na terenie całego kraju, w pobliżu składowisk i sortowni śmieci, oczyszczalni ścieków czy innych obiektów przemysłowych. Wydobywający się stamtąd odór nierzadko u okolicznych mieszkańców powoduje bóle głowy, nudności, problemy z oddychaniem czy podrażnienia oczu i gardła.